skrzyżowanie ul. Solnej i Elektoralnej
budynek przy ul. Solnej 2
lata 1938-1939
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie