ul. Solna
skrzyżowanie ul. Solnej i Elektoralnej, budynek przy ul. Solnej 1
lata 1938-1939
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie