ul. Solec
tramwajowa bocznica towarowa prowadząca do Centralnej Składnicy Taborów (Kierownictwa Zaopatrzenia Taborów Sztabu Generalnego WP) przy ul. Solec 63 (na południe od skrzyżowania z ul. Ludną)
lata 1938-1939
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie