ul. Solec
08.1938r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie