skrzyżowanie ul. Senatorskiej i Bielańskiej
19.10.1941r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie