skrzyżowanie ul. Nowolipie i Żelaznej
budynek przy ul. Nowolipie 74
04.06.1938r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie