skrzyżowanie ul. Ludnej i Czerniakowskiej
na wprost - brama gazowni miejskiej, torowisko na pierwszym planie prowadzi w ul. Czerniakowską, torowisko w głębi - w ul. Ludną
1942r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie