ul. Ludna
budynek przy ul. Ludnej 13/15
1942r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie