plac Trzech Krzyży
wlot ul. Książęcej, budynek przy ul. Książęcej 23
04.1942r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie