plac Krasińskich
przejazd pod budynkiem Sądu Najwyższego
1939r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie