plac Krasińskich
02.1940r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie