plac Grzybowski
1938r.?
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie