plac Grzybowski
widoczne odcięte torowisko prowadzące do ul. Bagno
1938r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie