skrzyżowanie ul. Dobrej i Nowy Zjazd
budynek przy ul. Dobrej 89
08.1941r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie