skrzyżowanie ul. Dobrej i Nowego Zjazdu
budynek przy ul. Nowy Zjazd 1
08.1941r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie