ul. Czerniakowska
budynek przy ul. Czerniakowskiej 202, po prawej - wlot ul. Okrąg
1938r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie