ul. Czerniakowska
budynek przy ul. Czerniakowskiej 136
1938r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie