ul. Czerniakowska
budynek przy ul. Czerniakowskiej 153a, wlot ul. 29 Listopada
1938r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie