ul. Chłodna
19.05.1939r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie