ul. Chłodna
lata 1938-1939
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie