ul. Brylowska
26.05.1939r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie