ulica Smocza
skrzyżowanie ulic Smoczej i Nowolipki
1941r.
źródło: aukcje internetowe