ulica Czerniakowska
widok od strony ul. Zagórnej w kierunku Śródmieścia
1940r.
źródło: internet