ul. Krajewskiego
przejazd pod wiaduktem linii kolei obwodowej
lata 1937-1938
zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego