ul. Szymanowska
10.1934r.
zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego