plac Trzech Krzyży
lata 20-te XXw.
zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego