ul. Żelazna
lata 30-te XXw.
zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego