ul. Tłomackie
skrzyżowanie z ul. Przejazd (na tej ulicy autobus miejski)
11.1934r.
zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego