pl. Trzech Krzyży
zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, autor: Zbyszko Siemaszko