ul. Czerniakowska
lata 60-te XXw.
zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, autor: Zbyszko Siemaszko