pl. Trzech Krzyży
lata 50-te XXw.
pocztówka ze zbiorów mkm101