pl. Krasińskich
lata 30-te XXw.
zdjęcie ze zbiorów mkm101