pl. Trzech Krzyży
lata 30-te XXw.
zdjęcie ze zbiorów mkm101