ul. Czerniakowska
lata 1943-1944
zdjęcie ze zbiorów mkm101