pl. Zamkowy
widok od Nowego Zjazdu
lata 1940-1944
zdjęcie ze zbiorów mkm101