ul. Czerniakowska
1939r.
zdjęcie ze zbiorów mkm101