wagon typu P9 nr tab. 1134
wagony bezpośrednio po dostawie od producenta
1925r.
zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego