105Na nr tab. 1374+1373 - połączenia kablowe miedzy wagonami
od lewej:   gniazdo WS (I), "kranik" uziemienia, gniazdo WS (II)
lata 90-te
zdjęcie: Dariusz Walczak