pl. Krasińskich
przejazd pod ruinami Sądu Najwyższego
lata 1946-1947
pocztówka ze zbiorów mkm101