pl. Krasińskich
przejazd pod budunkiem Sądu Najwyższego
1939r.
źródło: Andrzej Jeżewski, Dobrosław Kobielski i Teodor Hermańczyk "Warszawa na starej fotografii"