ul. Królewska
widoczny skręt w ul. Marszałkowską
lata 1918-1939
pocztówka ze zbiorów mkm101