ul. Złota
widok od strony ul. Marszałkowskiej w kierunku ul. Żelaznej
lata 1908-1915
pocztówka ze zbiorów mkm101