pl. Krasińskich
lata 1881-1908
pocztówka ze zbiorów mkm101