pl. Zamkowy
widoczny tramwaj konny jadący z ul. Podwale
lata 1881-1908
pocztówka ze zbiorów mkm101