ul. Graniczna
widok w stronę pl. Żelaznej Bramy
lata 1908-1915
pocztówka ze zbiorów mkm101