pl. Krasińskich
po lewej widoczne stare torowisko tramwaju konnego
lata 1908-1915
pocztówka ze zbiorów mkm101