ul. Nowosenatorska
po prawej widoczny wyjazd z pętli na pl. Teatralnym
lata 1908-1915
pocztówka ze zbiorów mkm101