pl. Mirowski / ul. Ch³odna
lata 1908-1915
pocztówka ze zbiorów mkm101