ul. Królewska
koniec XIX w.
pocztówka ze zbiorów mkm101