pl. Trzech Krzyży
skład L+P17 nr tab. ???+????
lata 50-te XX w.
pocztówka ze zbiorów mkm101